Συνάντηση υποψήφιου περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Αλέξανδρου Αλεξάκη, με τον πρόεδρο της ΕΣΑμεΑ Ιωάννη Βαρδακαστάνη

Συνάντηση υποψήφιου περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Αλέξανδρου Αλεξάκη, με τον πρόεδρο της ΕΣΑμεΑ Ιωάννη Βαρδακαστάνη

Συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΣΑμεΑ και του EDF Ιωάννη Βαρδακαστάνη και τον γεν. γραμματέα της ΕΣΑμεΑ και πρόεδρο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ Ιωάννη Λυμβαίο, είχε την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου ο υποψήφιος περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων .

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής Κέρκυρας “Η ΜΕΛΙΣΣΑ”, παρουσία του Προέδρου Σπύρου Ζουμπουλίδη, σε θετικό κλίμα και έγινε συζήτηση επί όλων των θεμάτων που αφορούν την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία.

Η εκπαίδευση συνιστά επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, μια επένδυση καθοριστική για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης αλλά και της προσωπικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά. Ένα αξίωμα από το οποίο δεν μπορεί να εξαιρούνται τα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση.

Αδιαπραγμάτευτος στόχος η δημιουργία μιας Κοινωνίας χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς – μιας Κοινωνίας για όλους.