τουΙτς

«Πολιτική αλλαγή σε όλα» ζήτησε ο Θεόφιλος που διαθέτει το χάρισμα της ρητορικής τέχνης ενώ θα ήθελε να διαθέτει το χρίσμα του ΣΥΡΙΖΑ.

«Πολιτική αλλαγή σε όλα» ζήτησε ο Θεόφιλος που διαθέτει το χάρισμα της ρητορικής τέχνης ενώ θα ήθελε να διαθέτει το χρίσμα του ΣΥΡΙΖΑ.