Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη ενός ατόμου

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη ενός ατόμου

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, που εδρεύει στο , της ΠΕ Κεφαλληνίας της Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων των ωρών διδασκαλίας & του ερευνητικού έργου που θα παρέχει ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος) για το , ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ενός (1) ατόμου –Ακαδημαϊκού Υποτρόφου (Επιστήμονα αναγνωρισμένου κύρους, είτε κάτοχο διδακτορικού διπλώματος, είτε εξαιρετικής εμπειρίας, είτε υποψήφιο διδάκτορα για τη διεξαγωγή ερευνητικού, επιστημονικού & οργανωτικού έργου σύμφωνα με τη σύμβαση πρόσληψης,  ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1 Ακαδημαϊκός Υπότροφος με γνωστικό αντικείμενο: «- & Δίκτυα Υπολογιστών».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτεαυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση:

Ιόνιο , Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Γραμματεία, Πλ. Τσιριγώτη 7, Τ.Κ. 491 32, Κέρκυρα Ιονίων Νήσων.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-03-2019 

στο τηλ.: 26710 27311, φσξ: 26710 27312, (Γραμματεία του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας του Ιονίου Παν/μίου, ταχ. δ/νση: Τέρμα Λεωφόρου Αντώνη Τρίτση, Τ.Κ. 281 00, Αργοστόλι Κεφαλονιάς Ιονίων Νήσων).

ΣΧΟΛΙΑ

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0