Καρναβαλίστικο Κετελαπόνγκο με τους Απαράλλαχτους.

Καρναβαλίστικο Κετελαπόνγκο με τους Απαράλλαχτους.

Ένα... απαράλλαχτο Κετελαπόνγκο!

Προκαρναβαλικό κυριακάτικο “άναμμα” με τους Απαράλλαχτους.