Συνεχόμενες διακοπές ρεύματος στην Ιθάκη

Συνεχόμενες διακοπές ρεύματος στην Ιθάκη

Για συνεχόμενες διακοπές ρεύματος στην Ιθάκη προειδοποιεί η ΔΕΔΔΗΕ

Για συνεχόμενες διακοπές ρεύματος στην προειδοποιεί η

Συνημμένο123