ΣΥΡΙΖΑ – Μπασκετικό Μέτωπο

ΣΥΡΙΖΑ – Μπασκετικό Μέτωπο

Σεγόντο, Μπασκετικό!

Αυτόν τον παιχταρά

ποιο ευρωψηφοδέλτιο

θα τον πάρει;

Ο Κοτζάμ Τζαμπαρ