Την Δευτέρα στο Δημοτικό Θέατρο η εκδήλωση για τις κοινωνικές δομές και δράσεις

Την Δευτέρα στο Δημοτικό Θέατρο η εκδήλωση για τις κοινωνικές δομές και δράσεις

Η εκδήλωση αυτή, εκτός από τον "Υπερίωνα", αφορά σε όλες τις κοινωνικές δομές που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. 

Μια σημαντική εκδήλωση  θα πραγματοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ιόνια Νησιά και την , τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 στο Δημοτικό Θέατρο «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» και ώρα 18:30 μ.μ.

Η εκδήλωση αυτή, εκτός από τον «Υπερίωνα», αφορά σε όλες τις κοινωνικές δομές που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.