12,5 Μαρτίου

12,5 Μαρτίου

Σεγόντο, επετειακό!

” Η (μισή) Ελλάδα

ανήκει

στους Έλληνες”.

 

– ο ΕΛ.ΠΑτριώτης-