Διοικητής του Νοσοκομείου: Υποκινούμενες και άδικες οι επιθέσεις εναντίον μου –

Διοικητής του Νοσοκομείου: Υποκινούμενες και άδικες οι επιθέσεις εναντίον μου –

Απαντήσεις για το θέμα των προσλήψεων αλλά και των παραιτήσεων γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, δίνει ο διοικητής του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς, Νίκος Βιβλάκης

Τις τελευταίες ημέρες παρακολουθήσαμε πλήθος δημοσιευμάτων στα οποία γίνεται εκτενής αναφορά στις παραιτήσεις των δύο ιατρών της Μονάδας Tεχνητού Nεφρού καθώς και των πέντε νοσηλευτριών της μονάδας αλλά και των δύο παθολόγων ιατρών του Νοσοκομείου. Καταρχήν, να σημειώσουμε ότι αυτήν την στιγμή όλοι οι ανωτέρω υπάλληλοι του Νοσοκομείου εργάζονται κανονικά καθώς για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραίτησης ενός δημοσίου υπαλλήλου χρειάζεται η επανυποβολή της παραίτησης του στην υπηρεσία μετά το πέρας των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών  από την πρώτη παραίτηση και εφόσον ο υπάλληλος εμμένει στην αρχική αίτησή του, ενώ για τους ιατρούς θα πρέπει να παρέλθει διάστημα τριάντα (30) ημερών ώστε να σταλεί στο ,  γεγονός το οποίο απευχόμαστε να λάβει χώρα. Άρα, δεν χρειάζεται καμία τρομολαγνεία και κανένας πανικός καθώς οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου λειτουργούν κανονικά.

Όσο αφορά το θέμα της έλλειψης  προσωπικού, το οποίο είναι και η βασική και μοναδική αιτία παραίτησης των ανωτέρω υπαλλήλων πρέπει να τονίσουμε ότι κακώς επικεντρώνεται στο πρόσωπο του Διοικητή και ίσως αυτό να μην γίνεται και τόσο αθώα όσο εμφαίνεται στους τρίτους, αλλά γίνεται υποκινούμενο από απώτερους σκοπούς μη υπαγόμενους στην υπηρεσιακή σφαίρα. Αν και όλοι το γνωρίζουν θα πρέπει να επαναλάβουμε τα αυτονόητα. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου δεν είναι, δυστυχώς, ο αρμόδιος φορέας πρόσληψης προσωπικού. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου δεν έχει την δυνατότητα εκ του νόμου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας με υπαλλήλους. Οι προσλήψεις προσωπικού λαμβάνουν χώρα μόνο κατόπιν αποφάσεων των Κεντρικών Οργάνων του Κράτους και δη του Υπουργείου Υγείας, ενώ στην συνεχεία προκηρύσσονται διαγωνισμοί ΑΣΕΠ και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαγωνισμών (μια άκρως χρονοβόρα διαδικασία) λαμβάνουν χώρα οι διορισμοί των καινούριων υπαλλήλων.

Όλοι οι εν δυνάμει παραιτηθέντες ιατροί και νοσηλευτές, αν και γνωρίζουν τα ανωτέρω, κατευθύνουν τα βέλη τους μόνον προς της Διοίκηση και αυτό και αν είναι απορίας άξιον!!  Δυστυχώς, υπάρχουν κενές θέσεις στο , δεν αρνείται η Διοίκηση την έλλειψη αυτή, ελλείψεις όμως υπάρχουν και σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, πουθενά όμως δεν έχει υπάρξει τέτοια ανήθικη και άδικη επίθεση εναντίον Διοίκησης.

Η οικονομική κρίση έχει επιπτώσεις και στη δημόσια συμπεριλαμβανομένου, ως έναν βαθμό και του Νοσοκομείου της Κεφαλονιάς, επουδενί όμως δεν μπορεί η Διοίκηση να επωμίζεται γεγονότα τα οποία δεν ανάγονται στην δική της σφαίρα εξουσίας. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου έχει εξαντλήσει όλα τα νόμιμα και πρόσφορα μέσα ώστε να καλυφτούν οι κενές θέσεις για τις οποίες και κατηγορείται. Συγκεκριμένα, πρέπει να αναφέρουμε τα εξής:

Αυτήν την στιγμή στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού πέραν των δύο ιατρών του,  υπηρετούν και έξι νοσηλεύτριες. Λόγω του ότι μια εκ των νοσηλευτριών αυτών δικαιούνταν άδεια ανατροφής τέκνου, και αντιλαμβανόμενοι την ιδιαίτερης βαρύτητας σημασία της Μονάδας, καλύφθηκε η συγκεκριμένη θέση με την τοποθέτηση νοσηλεύτριας που διατέθηκε από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Στην συγκεκριμένη μονάδα δυνάμει των υπ΄αριθμ.2097/31-3-2016, αριθ.Δ.Υ./22-12-2017 και  αριθ.8389/14-11-2018 υπηρεσιακών εγγράφων έχουν  τεθεί  στην διάθεση των ιατρών της, κατά σειρά, τρεις ακόμα νοσηλεύτριες εκ των οποίων οι δύο δεν έγιναν  αποδεκτές  από το Διευθυντή της Μονάδας, για διάφορους δικούς του λόγους, οι οποίοι ουδέποτε ετέθησαν γραπτώς στην υπηρεσία. Δυστυχώς, όμως, η διαθεσιμότητα νοσηλευτριών στο Νοσοκομείο είναι περιορισμένη και δεν δύναται να επιλέγουν οι ιατροί με ποια νοσηλεύτρια επιθυμούν  να εργάζονται,  αλλά αυτό καθορίζεται αυστηρώς από τις ανάγκες των υπηρεσιών.

Παρόλα αυτά η Μ.Τ.Ν. ενισχύεται από αρχής Μαΐου με μία νοσηλεύτρια ακόμη και θα καταβληθούν προσπάθειες ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η εξυπηρέτηση των θερινών επισκεπτών.

Επειδή, πολλάκις κατηγορήθηκε η Διοίκηση, αδίκως, ότι δεν έπραξε ότι όφειλε ώστε να καλυφθούν οι κενές θέσεις, θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε αναφορά σε στοιχεία, τα οποία ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει και αυτά δεν είναι άλλα από τα δημόσια έγγραφα του Νοσοκομείου. Σήμερα, στο Νοσοκομείο υπάρχουν 137 οργανικές θέσεις νοσηλευτριών, καλυμμένες αυτήν την στιγμή είναι οι 80, ενώ κενές παραμένουν 56.  Υπάρχει δηλαδή ποσοστό κάλυψης ανά κατηγορία 58,39%.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Διοίκηση του Νοσοκομείου συνέταξε πλήρη λίστα όλων των κενών οργανικών θέσεων με σκοπό την αποστολή της στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου με αίτημα φυσικά την κάλυψη των κενών θέσεων, γεγονός που έλαβε χώρα και φέτος με την υπ΄αριθμ. 5/2019  απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς,  ( ενδεικτικά για προηγούμενα έτη αναφέρουμε την αριθ.3/14-6-2018 σχετική απόφαση για κάλυψη έλλειψης σε Ειδικευόμενους και Αγροτικούς ιατρούς, στην Παθολογική και Χειρουργική Κλινική, την αριθ.2/6-9-2018 απόφαση για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, την αριθ.8/12-11-2018 απόφαση εκτός ημερήσιας διάταξης, για πρόσληψη επικουρικού και μόνιμού προσωπικού).

Να αναφέρουμε ενδεικτικά και εν συντομία τα εξής έγγραφα:

 1. Το υπ΄αριθμ. Πρ. 9425/14-12-2018 έγγραφο
 2. Το υπ΄αριθμ. Πρ. 9177/07-12-2018 έγγραφο
 3. Το υπ΄αριθμ. Πρ. 8378/14-11-2018 έγγραφο
 4. Το υπ΄αριθμ. Πρ. 4650/27-06-2018 έγγραφο
 5. Το υπ΄αριθμ. Πρ. 1796/12-03-2019 έγγραφο
 6. Το υπ’ αριθ.5607/5-9-2016 έγγραφο
 7. Το υπ’ αριθ.6294/29-9-2016 έγγραφο
 8. Το υπ’ αριθ.5469/17-8-2017 έγγραφο
 9. Το υπ’ αριθ.8057/30-11-2017 έγγραφο
 10. Το υπ’ αριθ.3068/30-4-2018 έγγραφο
 11. Το υπ’ αριθ.9138/6-12-2018 έγγραφο

Τα προαναφερθέντα είναι μερικά από τα έγγραφα τα οποία η Διοίκηση, η οποία κατηγορείται σφόδρα και αδίκως για την μη μέριμνα περί της κάλυψης των κενών θέσεων, έχει φροντίσει να αποστείλει στους αρμόδιους φορείς, τα περισσότερα εκ των οποίων με την σήμανση ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Σε αυτά θα πρέπει δε να προστεθούν και οι προφορικές εκκλήσεις του Διοικητή στους αρμόδιους φορείς για μέριμνα του εξαιρετικά άμεσου αντιμετώπισης προβλήματος  της έλλειψης προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Η Διοίκηση πράττει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό και μετέρχεται στην σφαίρα της εξουσίας της ώστε να λύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα.  Δυστυχώς, όμως, δεν αποφασίζει αυτή περί των προσλήψεων. Η προσωπική επίθεση που η Διοίκηση δέχεται είναι ανήθικη και άδικη  δεδομένου μάλιστα ότι το πρόβλημα της υποστελέχωσης είναι ένα πρόβλημα χρονίζον, που ταλάνιζε και ταλανίζει όλες τις Διοικήσεις του Νοσοκομείου απελθούσες  και νυν. Καμία όμως Διοίκηση δεν υπέστη προσωπικό πόλεμο για ένα θέμα το οποίο δεν άπτεται δυστυχώς της άμεσης δυνατότητας επιλύσης του από αυτήν.

Όσον αφορά τις μηδενιστικές αντιλήψεις τύπου «δεν γίνονται προσλήψεις» αναφέρονται τα από 1-8-2017 και  18-6-2018 εκδοθέντα  Δελτία Τύπου όσον αφορά τα πεπραγμένα του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας σχετικά με προσλήψεις προσωπικού, όπου καταφανέστατα διαψεύδουν τις αντιλήψεις αυτές.

Όλα τα ανωτέρω, αναφέρονται προς αποκατάσταση της αλήθειας και ενημέρωση των κατοίκων του νησιού μας που δικαίως αγωνιούν,  καθώς η Διοίκηση δεν επιθυμεί να εισέλθει σε μια στείρα αντιπαράθεση, ειδικά όταν όλοι οι παροικούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουν τις προσπάθειες της για την κάλυψη των κενών θέσεων αλλά και τα όρια της αρμοδιότητας της Διοίκησης, τα οποία, δυστυχώς, εξαντλούνται στην συνεχή ενημέρωση των αρμοδίων με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, για την κάλυψη των θέσεων αυτών.

Τέλος καλούμε όλους τους φορείς και τους πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη στο Νοσοκομείο μας και τους εργαζόμενους σε αυτό, που δίδουν τιτάνιο αγώνα κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Καλό Πάσχα σε όλους.

Ο Διοικητής του Γ.Ν.Κ.