Μάκης Φόρτες: Ιδού «το πρωτοφανές έργο που έχει λάβει χώρα την τελευταία πενταετία» ! (μέρη 1-3)

Μάκης Φόρτες: Ιδού «το πρωτοφανές έργο που έχει λάβει χώρα την τελευταία πενταετία» ! (μέρη 1-3)

 

(Εισαγωγή: Μέρος 1ο)

Βρισκόμαστε 47 ημέρες πριν τις εκλογές.

Και δεν θα κουραστώ , μέχρι τέλους, να μιλώ πολιτικά: Με επιχειρήματα, στοιχεία και θέσεις, για το σήμερα, το αύριο και τα δεδομένα που οριοθετούν τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου.

  • Για το προφανές, την αναγκαιότητα για πολιτική αλλαγή στην τοπική δημοτική ηγεσία

  • Για το ζητούμενο, την «επόμενη μέρα» και

  • Για το απευκταίο, το ενδεχόμενο αλλοίωσης της λαϊκής εντολής

Στο διάγγελμα της ανακοίνωσης της υποψηφιότητας του ο Αλέξανδρος Παρίσης στις 18 Μαρτίου παρ’ότι στήθηκε εμφανώς από επαγγελματίες της επικοινωνίας, έκανε το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσε να κάνει.

Η ομολογία της απόλυτης αποτυχίας της Δημοτικής Αρχής !

Μέσα στις 1.277 λέξεις του διαγγέλματος – ανακοίνωσης της υποψηφιότητας δεν υπάρχει μία (όχι δύο….μία) λέξη που να αναφέρεται στο έργο της Δημοτικής Αρχής στις εκτός του κέντρου του Αργοστολίου περιοχές και τα χωριά των τεσσάρων Δημοτικών Ενοτήτων του νέου Δήμου «στην πιο παραγωγική 5ετία που γνώρισε το νησί μας» !

Και αυτή είναι η πραγματικότητα όπως την ομολόγησε ο Αλέξανδρος Παρίσης:

Η απόλυτη εγκατάλειψη του Αργοστολίου και των 32 κοινοτήτων των τεσσάρων Δημοτικών Ενοτήτων που συναποτελούν το νέο Δήμο Αργοστολίου !

Θα δούμε λοιπόν με στοιχεία ότι «η πιο παραγωγική 5ετία που γνώρισε το νησί μας» κατά τον Δήμαρχο, μεταφράζεται στο να εκτελούνται το …… 23% ΜΟΝΟ των έργων που έχουν εξαγγελθεί και να υπάρχει απορρόφηση….. στο ιλιγγιώδες ποσοστό του 18% των αντιστοίχων πιστώσεων που έχει προγραμματιστεί.

Και την ίδια ώρα 13 από τις 32 κοινότητες του νέου Δήμου Αργοστολίου να μην παίρνουν ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ !

Τα ίδια τα στοιχεία της Δημοτικής Αρχής για το έργο που έχει παράξει απομυθοποιούν το σύνθημα της εν όψει των επερχόμενων εκλογών πως «οι δεσμεύσεις μας γίνονται πράξεις …. και έργα» !

Θα δούμε κατ’αρχήν το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για την χρηματοδότηση των χωριών (Τοπικών Κοινοτήτων) και τι (ΔΕΝ) εφαρμόζει τα εννιά χρόνια της θητείας της η Δημοτική Αρχή με την ανοχή μέρους της αντιπολίτευσης.

Ακολούθως μέσα από τρεις συνεχόμενες δημοσιεύσεις θα δοθούν αναλυτικά τα στοιχεία όπως αποτυπώνονται στους αντίστοιχους απολογιστικούς πίνακες εξόδων του Δήμου Κεφαλονιάς της τελευταίας πενταετίας και δεύτερης θητείας της Δημοτικής Αρχής Παρίση από το 2014 μέχρι και το 2018 στις τέσσερεις Δημοτικές Ενότητες.

Και για την εγκυρότητα των στοιχείων παραθέτω τις ΑΔΑ κάθε πίνακα εξόδων και κάθε έτους από τους οποίους και αντλήθηκαν τα στοιχεία.

2014 ΑΔΑ: ΨΡΨΤΩ35-ΔΔΙ

2015 ΑΔΑ: Ω7ΔΤΩΕ5-Ι63

2016 ΑΔΑ: 9312ΩΕ5-7ΛΛ

2017 ΑΔΑ: 695ΖΩΕ5-ΛΘΛ

2018 ΑΔΑ: Ρ2ΡΩΩΕ5-0ΥΠ

Το νομοθετικό πλαίσιο χρηματοδότησης των Τοπικών Κοινοτήτων

Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 86 του νόμου 3852/2010) κάθε χρόνο «το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο συμβούλιό της έως το τέλος Ιουνίου» .

Στη συνέχεια «Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος»

Ακολουθεί απόφαση της οικονομικής επιτροπής όπου «Το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων των δημοτικών κοινοτήτων, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου».

Μάλιστα στο νόμο προβλέπεται ότι «Το πιο πάνω σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων τοπικής και δημοτικής κοινότητας, αν δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, καταρτίζεται από αυτήν».

Στο Δήμο Κεφαλονιάς όλα τα χρόνια της λειτουργίας του από το 2011 μέχρι και το 2018 δεν ακολουθήθηκε ποτέ αυτή η διαδικασία κατά παράβαση του νόμου και αυτό με συνευθύνη και της αντιπολίτευσης και προσωπικά του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Θεόφιλου Μιχαλάτου ο οποίος αν και τυγχάνει αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής την τελευταία περίοδο, είναι μονίμως απών και καταψηφίζει μεν τον προϋπολογισμό (αν και τις χρονιές 2011 και 2012 έδωσε θετική ψήφο) δίχως όμως να αναφέρει το ζήτημα της μη εφαρμογής του νόμου για την χρηματοδότηση των κοινοτήτων. Και φυσικά υπάρχει ευθύνη της εποπτεύουσας αρχής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας και Ιονίου που εγκρίνει ανελλιπώς όλα αυτά τα χρόνια τους ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ προϋπολογισμούς !

Αύριο το Μέρος 2ο με «Το πρωτοφανές έργο που έχει λάβει χώρα την τελευταία πενταετία…. στη Δ.Ε. Αργοστολίου» και τις δεσμεύσεις της Δημοτικής αρχής που…..ΔΕΝ γίνονται πράξεις και έργα.

Στη Δ.Ε. Αργοστολίου» (Μέρος 2ο )

Συνεχίζουμε σήμερα με το «Το πρωτοφανές έργο που έχει λάβει χώρα την τελευταία πενταετία» στη Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου «στην πιο παραγωγική 5ετία που γνώρισε το νησί μας» σε αυτήν που «οι δεσμεύσεις μας γίνονται πράξεις…και έργα».

Διευκρινίζω τρία πράγματα:

Πρώτον, ότι τα έργα αφορούν αποκλειστικά και μόνο τον Δήμο και όχι τα Νομικά του Πρόσωπα (ΔΕΥΑ, Λιμενικό Ταμείο κ.λ.π.) και

Δεύτερον, ότι η κριτική μου αφορά «την πιο παραγωγική 5ετία που γνώρισε το νησί μας» 2014 – 2018 σύμφωνα με τον Δήμαρχο και όχι τον προεκλογικό οργασμό έργων που εμφανίζεται αυτό τον καιρό και το κόστος τους θα κληθεί να το καταβάλει…η επόμενη Δημοτική Αρχή και

Και πρώτα στην πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς και έδρα του νέου Δήμου, το Αργοστόλι

Ακόμη και για το Αργοστόλι ο Δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος, Αλέξανδρος Παρίσης είναι ….αφοπλιστικά ειλικρινής ομολογώντας την αποτυχία του δημοτικού έργου !

«Το πρωτοφανές έργο που έχει λάβει χώρα την τελευταία πενταετία» από την Δημοτική Αρχή Παρίση, όπως διακηρύσσουν ο Δήμαρχος , οι συνεργάτες και οι υποψήφιοι, αποδομείται αποκαλυπτικά από τον ίδιο τον Αλέξανδρο Παρίση στο διάγγελμά της υποψηφιότητάς του όταν εξαντλεί «το πρωτοφανές έργο» …..στα έργα ανάπλασης του κέντρου του Αργοστολίου και στην αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης !

Από τους επίσημους απολογιστικούς πίνακες εξόδων του Δήμου για τα έτη 2014 – 2018 αποδεικνύεται ότι …. ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ !

Συνολικά για την πόλη του Αργοστολίου από το 2014 μέχρι και το 2018 σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία του Δήμου προγραμματίστηκαν – εξαγγέλθηκαν στο τεχνικό πρόγραμμα 128 έργα (αρκετά εξ αυτών είναι τα ίδια από χρονιά σε χρονιά) συνολικού προϋπολογισμού 9.167.634,24 ευρώ.

Από αυτά εκτελέστηκαν μόνο ….τα 24 έργα (το 18%) και πληρώθηκαν 2.215.549,37 ευρώ (το 24%) ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται τα τρία πολυθρύλητα έργα της Παραλίας, της οδού Π. Βαλλιάνου και της Πλατείας Βαλλιάνου στα οποία κατευθύνθηκαν ….2.022.101,58 ευρώ δηλαδή το 87% των πιστώσεων που συνολικά διατέθηκαν.

Εν ολίγοις για την πόλη του Αργοστολίου που ισχυρίζεται η δημοτική αρχή ότι άλλαξε προς το καλλίτερο, στην πενταετία 2014 – 2019 διατέθηκαν όλα κι όλα ….193.447,79 ευρώ σε 21 εργάκια – εκτός των τριών έργων αναπλάσεων – που αντιστοιχούν στο 2% των συνολικών δεσμεύσεων για την πόλη !!!

Η απτή απόδειξη πως ….«οι δεσμεύσεις μας (ΔΕΝ) γίνονται πράξεις…και έργα»!

Ανάμεσα σε αυτά υπάρχει ένα και μοναδικό έργο στους οικισμούς και αυτό στον απολογισμό του 2018 με κωδικό 30.8122.33 και τίτλο «Ασφαλτόστρωση τμήματος δρόμου στα Σπήλια» και κόστους 7.100 ευρώ και άλλο ένα και μοναδικό έργο σε γειτονιά του Αργοστολίου στις Λαϊκές Κατοικίες στον απολογισμό του 2017 με κωδικό 10.7331.24 και τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίου ιδιοκτησίας Δήμου Κεφαλλονιάς στις λαϊκές κατοικίες» κόστους 7.000 ευρώ !!!

Αντίθετα !

Εγκαταλείφθηκε ο Παιδικός Κήπος και ρήμαξε το Νάπιερ !

Η Συσιώτισσα, τα Λυκιαρδοπουλάτα μαζί και οι Μουριές και όλο το τεράστιο Πάρκο του Κουτάβου από τη Γέφυρα μέχρι τη Νερομάνα, έχουν αφεθεί στην τύχη τους αποτελώντας μνημεία της ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ !

7.000 ευρώ βρίσκονται όλα κι όλα στους απολογιστικούς πίνακες του Δήμου από το 2014 μέχρι και το 2018 για τις γειτονιές του Αργοστολίου !

Όπως επίσης το ίδιο ισχύει και για τους οικισμούς του Αργοστολίου !

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ για τα Κοκκολάτα, τα Κομποθεκράτα, τα Χελμάτα, τα Σπήλια, τη Λάσση και τις Μηνιές !

Ειδικά για τη Λάσση, είναι εκπληκτική η προεκλογική αφέλεια της Δημοτικής Αρχής που για εννιά χρόνια δεν ακούμπησε το μείζον ζήτημα για την τουριστική Κεφαλονιά την πολεοδόμηση της Λάσσης και έρχεται λίγες ημέρες πριν τις εκλογές να κάνει ανερυθρίαστα μια προεκλογική …. «συζήτηση σχετικά με την πράξη εφαρμογής» !

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ για τα Εργατικά, το Περιβολάκι, την Πλάκα, το Λυμπί, το Νάπιερ, τον Άη Θανάση, το Φαραώ, τις Απανόστρατες, τον Άη Λευτέρη, τη Ρακατζή, τη Λεωφόρο, το Λιθόστρωτο, τη Σιτεμπόρων, τα Κατσουρέϊκα, τα Παυλατέϊκα, τη ΒΙΠΕ, τις Λαϊκές Κατοικίες, τις Εργατικές Κατοικίες του Άη Γιάννη και τις υπόλοιπες μικρογειτονιές.

Και ακόμα καταρρέουν μια σειρά από Δημοτικά και εγκαταλειμμένα Δημόσια κτίρια που θα μπορούσε ο Δήμος να αναλάβει την φροντίδα τους και να μην αποτελούν εστίες βρωμιάς και ντροπής για την πρωτεύουσα, όπως ο Θαλασσόμυλος, ο Οίκος του Ναύτου, το Αστυνομικό Κτίριο, το κτίριο του Πλατύ Γιαλού, το Μουσείο, το κτίριο του 2ου – 3ου Γυμνασίου.

Και πάμε στα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου

Αναλυτικά για κάθε ένα χωριό ξεχωριστά, στην πενταετία 2014 – 2018 έχουμε την εξής εικόνα όπως αποτυπώνεται στους απολογιστικούς πίνακες κάθε έτους:

Αγκώνας

Δεσμεύτηκαν για 17 έργα 121.865,57 ευρώ και υλοποιήθηκαν …..δύο μόνο 6.436,54 ευρώ δηλαδή το ….5% !!!

Δαυγάτα

Δεσμεύτηκαν για 9 έργα 94.467,36 ευρώ και υλοποιήθηκαν …..δύο μόνο 18.945,94 ευρώ δηλαδή το ….20% !

Διλινάτα

Δεσμεύτηκαν για 24 έργα 342.642,33 ευρώ και υλοποιήθηκαν ….τέσσερα μόνο 103.539,96 ευρώ δηλαδή το ….30% !

Το χωριό των ανεμογεννητριών, εννιά χρόνια και όχι μόνο την τελευταία «χρυσή πενταετία», βιώνει την κατάχρηση των τεραστίων εσόδων από αυτές μαζί με τα υπόλοιπα χωριά που δικαιούνται τα πάνω από 2 εκατ. ευρώ έσοδα !

Ζόλα

Δεσμεύτηκαν για 19 έργα 150.499,95 ευρώ και υλοποιήθηκαν…. τρία μόνο 25.676,14 ευρώ δηλαδή το ….17%, ενώ αξίζει να επισημανθεί ότι τα τρία τελευταία χρόνια 2016, 2017 και 2018 δεν «έπεσε» στα Ζόλα ούτε ένα ευρώ !

Θηνιά

Προγραμματίστηκαν και εξαγγέλθηκαν στον κόσμο 18 έργα 216.538,79 ευρώ και δεν υλοποιήθηκε ούτε ένα έργο και φυσικά δεν «έπεσε» ούτε ένα ευρώ στη Θηνιά «στην πιο παραγωγική 5ετία που γνώρισε το νησί μας» κατά τον Δήμαρχο !

Βέβαια το τελευταίο διάστημα γίνεται ένας προεκλογικός οργασμός έργων ο λογαριασμός των οποίων φυσικά και θα έλθει στους επόμενους…

Κουρουκλάτα

Προγραμματίστηκαν και εξαγγέλθηκαν στον κόσμο 7 έργα 44.600,01 ευρώ και δεν υλοποιήθηκε και σε αυτό το χωριό, ούτε ένα έργο και φυσικά δεν «έπεσε» ούτε ένα ευρώ στα Κουρουκλάτα «στην πιο παραγωγική 5ετία που γνώρισε το νησί μας» κατά τον Δήμαρχο!

Είναι το χωριό που βιώνει τον τρόμο της αποκοπής από το υπόλοιπο κόσμο αφού 5 ½ χρόνια από τους σεισμούς του 2014 «η παραγωγική» Δημοτική Αρχή δεν κατάφερε όχι τον δρόμο πρόσβασης στο χωριό να φτιάξει αλλά ούτε καν τη μελέτη !

Νύφι

Δεσμεύτηκαν για 13 έργα 115.631,27 ευρώ και υλοποιήθηκαν ….δύο μόνο 8.107,69 ευρώ δηλαδή το ….7% !

Τρωϊαννάτα

Δεσμεύτηκαν για 12 έργα 103.979,85 ευρώ και υλοποιήθηκαν ….τρία μόνο 30.156,10 ευρώ δηλαδή το ….29% !

Φαρακλάτα

Γραμμένα 38 έργα 911.597,64 ευρώ και υλοποιήθηκαν ….έξι μόνο 56.957,65 ευρώ δηλαδή το ….6 % όλα κι όλα !

Φάρσα

Δεσμεύτηκαν για 23 έργα 666.181,25 ευρώ και υλοποιήθηκε …. μόνο έργο 1.120 ευρώ όλα κι όλα δηλαδή το ….0, 17 % !!! Στα Φάρσα υπάρχει το εγκαταλειμμένο Ναυτικό Μουσείο από το 2006 που αποχώρησα από τον Δήμο !

Έργα προοριζόμενα για το σύνολο της Δ.Ε. Αργοστολίου

Δεσμεύτηκαν για 46 έργα 828.568,11 ευρώ και υλοποιήθηκαν …. 26 έργα 287.467,93 ευρώ όλα κι όλα δηλαδή το ….34 % !

Εδώ ανήκουν προμήθειες για διάφορα είδη όπως λάμπες, σκυροδέματος κ.λ.π. και διάφορες εργασίες όπως αντιμετώπισης πλημμυρικών καταστροφών,

πυροπροστασίας που είναι άγνωστο και ουδείς γνωρίζει…που γίνονται και που πάνε !

Συνολικά στη Δ.Ε. Αργοστολίου

«Την χρυσή πενταετία» 2014-2018 εντάχθηκαν στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου 354 έργα στο Αργοστόλι και τα χωριά της Δημοτικής Ενότητας και απορρόφηση είχαν όλα κι όλα μόλις ….72 έργα δηλαδή μόλις το 20% !

Οι πιστώσεις που δεσμεύτηκαν για τα 354 έργα ήταν 12.680.436,58 ευρώ και από αυτά απορροφήθηκαν ….2.753.957,32 ευρώ δηλαδή μόλις …το 21% !

Αν μάλιστα υπολογίσουμε ότι τα 2.022.101,58 ευρώ πήγαν στα τρία πολυδιαφημισμένα έργα του Αργοστολίου (Παραλία, πλατεία, οδό Π. Βαλλιάνου) τότε διατέθηκαν γα το Αργοστόλι και τα χωριά μόλις ….731.855,74 ευρώ δηλαδή ….το ιλιγγιώδες ποσοστό του 5,8% των πιστώσεων που είχαν προγραμματιστεί και είχε δεσμευτεί η Δημοτική Αρχή !

Και από αυτά τα 193.447,79 ευρώ, δηλαδή ….το 1,5%, πήγαν στο Αργοστόλι, 287.467,93 ευρώ δηλαδή…..το 2,3 % για εργασίες και προμήθειες που είναι άγνωστο και ουδείς γνωρίζει…που και πως γίνονται και τέλος …όλα κι όλα 250.940,02 πήγαν στις κοινότητες/χωριά δηλαδή …..μόλις το 2% των δεσμεύσεων της Δημοτικής Αρχής, με δύο από αυτές Θηνιά και Κουρουκλάτα να μην παίρνουν «στην πιο παραγωγική 5ετία που γνώρισε το νησί μας» ούτε ένα ευρώ !!!

Επισημαίνεται ότι τα δύο χωριά Θηνιά και Κουρουκλάτα, μαζί και τα Φάρσα, φιλοξενούν στα χωρικά τους ύδατα τα ιχθυοτροφεία, από τα οποία μόνο την πενταετία 2014-2018 έδωσαν στο Δήμο 421.426,86 ευρώ τα οποία χάθηκαν «στη μαύρη τρύπα» !!!

Με τα παραπάνω αδιάσειστα στοιχεία και το 1,5% των συνολικών δεσμεύσεων για την Δ.Ε. Αργοστολίου να γίνονται πράξεις στο Αργοστόλι και το 2% στα χωριά, είναι μην υποκλίνεσαι μπροστά στο σύνθημα της Δημοτικής Αρχής πως ….. «οι δεσμεύσεις μας (ΔΕΝ) γίνονται πράξεις…και έργα» ;

Αύριο το Μέρος 3ο με «Το πρωτοφανές έργο που έχει λάβει χώρα την τελευταία πενταετία…. στη Δ.Ε. Λειβαθούς» και τις δεσμεύσεις της Δημοτικής αρχής που…..ΔΕΝ γίνονται πράξεις και έργα.

 

Στη Δ.Ε. Λειβαθούς» (Μέρος 3ο )

Συνεχίζουμε σήμερα με το «Το πρωτοφανές έργο που έχει λάβει χώρα την τελευταία πενταετία» στη Δημοτική Ενότητα Λειβαθούς «στην πιο παραγωγική 5ετία που γνώρισε το νησί μας» σε αυτήν που «οι δεσμεύσεις μας γίνονται πράξεις…και έργα».

Διευκρινίζω και πάλι δύο πράγματα:

Πρώτον, ότι τα έργα αφορούν αποκλειστικά και μόνο τον Δήμο και όχι τα Νομικά του Πρόσωπα (ΔΕΥΑ, Λιμενικό Ταμείο κ.λ.π.) και

Δεύτερον, ότι η κριτική μου αφορά «την πιο παραγωγική 5ετία που γνώρισε το νησί μας» 2014 – 2018 σύμφωνα με τον Δήμαρχο και όχι τον προεκλογικό οργασμό έργων που εμφανίζεται αυτό τον καιρό και το κόστος τους θα κληθεί να το καταβάλει…η επόμενη Δημοτική Αρχή .

Δημοτική Ενότητα Λειβαθούς

Βλαχάτα

Προγραμματίστηκαν και εξαγγέλθηκαν στον κόσμο 24 έργα 345.844,49 ευρώ και υλοποιήθηκε …..ένα μόνο 1.349,31 ευρώ δηλαδή το …. 0,4% !!!

Στο μεγαλύτερο χωριό της Λειβαθούς, τα Βλαχάτα 21ας, «το γεφύρι της Άρτας» έχει όνομα: Πλατεία του Χωριού ! Εννιά χρόνια Δημαρχίας Παρίση (συν όποια ακόμη) και σέρνεται ανάμεσα στην ανικανότητα και την γραφειοκρατία !

Καραβάδος

Δεσμεύτηκαν οι της Δημοτικής Αρχής για 5 έργα 41.873,94 ευρώ και υλοποιήθηκε …..ένα μόνο έργο 2.029,50 ευρώ, δηλαδή το …. 4,8 %, ενώ αξίζει να επισημανθεί ότι τα τρία τελευταία χρόνια 2016, 2017 και 2018 δεν «έπεσε» στον Καραβάδο ούτε ένα ευρώ !

Κεραμειές

Δεσμεύτηκαν για 9 έργα 188.623,17 ευρώ και δεν υλοποιήθηκε και σε αυτό το ιστορικό χωριό, την έδρα του τέως Δήμου Λειβαθούς, ούτε ένα έργο και φυσικά δεν «έπεσε» ούτε ένα ευρώ !

Λακύθρα

Προγραμματίστηκαν και εξαγγέλθηκαν στον κόσμο 4 έργα 25.804 ευρώ και δεν υλοποιήθηκε και σε αυτό το χωριό ούτε ένα έργο και φυσικά δεν «έπεσε» ούτε ένα ευρώ ! Αξίζει να αναφερθεί ότι τα υποτιθέμενα 4 έργα της 5ετίας Παρίση είναι τα εξής….ένα η «Μελέτη ανάδειξης – αξιοποίησης τουριστικού περιπτέρου Καλλιθέας – τεύχη δημοπράτησης Αρχιτεκτονικής μελέτης» ! Εν ολίγοις σε ολόκληρη τη θητεία Παρίση δεν κατάφεραν να φτιάξουν και να πληρώσουν μια μελετούλα…6 χιλιάρικα!

Λουρδάς

Δεσμεύτηκαν για 17 έργα 1.573.993,90 ευρώ και υλοποιήθηκαν …..τρία μόνο 44.218,40 ευρώ δηλαδή το …. 3% !

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ασύλληπτο ποσόν που φαίνεται να είναι γραμμένο για λογαριασμό του Λουρδά αφορά το ξεχασμένο από τη Δημοτική Αρχή και από το 2012 ενταγμένο έργο στο εθνικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με κωδικούς 30.7336.07 και 64.7336.02 «Έργα Διαμόρφωσης παραλίας Λουρδάτων -Ανάπλασης οδού παραλίας Λουρδά» !

Μεταξάτα

Δεσμεύτηκαν για 4 έργα 2.416 ευρώ και αυτά μαζί με τα Περατάτα και δεν υλοποιήθηκε και σε αυτό το χωριό, ούτε ένα έργο και φυσικά δεν «έπεσε» ούτε ένα ευρώ !

Το αξιοσημείωτο είναι ότι τα 4 έργα είναι …..το εξής ένα «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Μεταξάτων-Δ.Δ. Περατάτων» με κωδικό 25.7331.04

Μουσάτα

Δεσμεύτηκαν για 3 έργα 8.757,97 ευρώ και υλοποιήθηκε …..το ένα 2.414 ευρώ δηλαδή το …. 27 %, ενώ αξίζει να επισημανθεί ότι τα τρία τελευταία χρόνια 2016, 2017 και 2018 δεν «έπεσε» στα Μουσάτα ούτε ένα ευρώ

Περατάτα

Στο δεύτερο σε πληθυσμό χωριό της Λειβαθούς (μετά τα Βλαχάτα) δεσμεύτηκαν για 3 έργα 12.500 ευρώ και «στην πιο παραγωγική 5ετία που γνώρισε το νησί μας» σύμφωνα με τον ισχυρισμό της Δημοτικής Αρχής πληρώθηκε ….το ένα και διατέθηκαν όλα κι όλα 4.100 ευρώ !

Επίσης εμφανίζονται γραμμένα 4 έργα 2.416 ευρώ …..το εξής ένα «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Μεταξάτων-Δ.Δ. Περατάτων» με κωδικό 25.7331.04 και αυτό μαζί με τα Μεταξάτα και το οποίο δεν υλοποιήθηκε !

Πεσάδα

Είναι η κορυφαία όλων περίπτωση εγκατάλειψης μαζί με τα Αργίνια όπως θα δούμε στη συνέχεια ! Δεν προγραμματίστηκε και δεν απορροφήθηκε ούτε ένα σεντ ! Το απόλυτο μηδενικό !

Σβορωνάτα

Άλλη μία περίπτωση προκλητικής εγκατάλειψης. Δεσμεύτηκαν για 6 έργα 227.244,58 ευρώ και….δεν «έγινε πράξη και έργο» ….ούτε ένα ευρώ ! Αξιοσημείωτο είναι ότι κανένα έργο και κανένας προγραμματισμός δεν αφορά τον βασικό οικισμό των Σβορωνάτων αλλά τα Σαρλάτα και αυτό για ένα και μοναδικό έργο «Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης στον Οικισμό Σαρλάτων» (κωδικός 30.7323.01) και ενώ το έργο έχει ολοκληρωθεί εδώ και 2-3 χρόνια είναι απορροίας άξιο ότι δεν εμφανίζει καμία πληρωμή !

Σπαρτιά

Δεσμεύτηκαν για 6 έργα 133.927,54 ευρώ και «έγιναν πράξη και έργα» όλα κι όλα 4.410 ευρώ (το…3%) !

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα δύο έργα που εμφανίζονται το 2014 και το 2015 «Μελέτη δημιουργίας αλιευτικού καταφυγίου Κλιματσιά Δ.Δ. Σπαρτιών» (κωδικός70.7413.05)

15.754,72 ευρώ και «Εσωτερική Οδοποιία. Δήμου Λειβαθούς (Δ.Δ. Σπαρτιών)» (κωδικός 80.8122.149) 47.410,65 ευρώ στη συνέχεια….εξαφανίζονται !

Έργα προοριζόμενα για το σύνολο της Δ.Ε. Λειβαθούς

Δεσμεύτηκαν για 63 έργα 1.375.568,79 ευρώ και υλοποιήθηκαν …. 26 έργα 391.287,52 ευρώ, δηλαδή το ….28 % !

Και αυτά όπως είπαμε είναι άγνωστο που γίνονται και που πάνε !

Εν ολίγοις

Στη «πιο παραγωγική 5ετία που γνώρισε το νησί μας» κατά τον Δήμαρχο 2014 -2018, σε πέντε από τις 11 κοινότητες της Λειβαθούς, Κεραμειές, Λακύθρα, Μεταξάτα, Πεσάδα, Σβορωνάτα ΔΕΝ «ΕΠΕΣΕ» ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ενώ σε μία από αυτές την Πεσάδα …ούτε καν προγραμματίστηκε ένα ευρώ έργο !

Συνολικά προγραμματίστηκαν στη Δ.Ε. Λειβαθούς, πάντα «στα χαρτιά», 144 έργα συνολικού προϋπολογισμού 3.867.188,43 ευρώ και από αυτά πληρώθηκαν τα 34 έργα (το 23%) με 449.808,81 ευρώ που αντιστοιχεί ….στο 11% !

Ειδικά στα χωριά της Λειβαθούς που γίνεται σήμερα η αναφορά «το πρωτοφανές έργο» της θητείας Παρίση από το 2014 μέχρι και το 2018 αντιστοιχεί σε όλα κι όλα 8 ονοματισμένα έργα για τα οποία «έπεσαν» ….58.521,21 ευρώ (τα υπόλοιπα αφορούν γενικά έργα στην περιοχή…) που αντιστοιχούν στο ασύλληπτο …1,51% των πιστώσεων που είχαν εξαγγελθεί – δεσμευτεί οι άνθρωποι της Δημοτικής Αρχής !

Αυτή είναι η εικόνα της «πιο παραγωγικής 5ετίας που γνώρισε το νησί μας» σύμφωνα με τον Δήμαρχο στη Λειβαθώ με την αμείλικτη γλώσσα των δικών τους αριθμών:

Δεσμεύτηκαν να γίνουν έργα 3.867.188,43 ευρώ και ….πράξη έγιναν έργα 58.521,21 ευρώ που αντιστοιχούν στο …..1,51% της δέσμευσης !!!

Με αυτές τις επιδόσεις είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να μην υποκλιθείς μπροστά στο σύνθημα της Δημοτικής Αρχής πως ….. «οι δεσμεύσεις μας (ΔΕΝ) γίνονται πράξεις…και έργα» !

Αύριο το τελευταίο Μέρος 4ο με «Το πρωτοφανές έργο που έχει λάβει χώρα την τελευταία πενταετία…. στις Δ.Ε. Ελειού – Πρόννων και Ομαλών» και τις δεσμεύσεις της Δημοτικής αρχής που…..ΔΕΝ γίνονται πράξεις και έργα.

 

ΣΧΟΛΙΑ

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0