τουΙτς

Δεν θέλω να φανώ προπέτης ή απαισιόδοξος ή να εκχυδαΐσω το πολιτικό κλίμα, αλλά, αν δουλέψει συναινετικά η απλή αναλογική στην Κεφαλονιά, εμένα να με χέ…ς.

Δεν θέλω να φανώ προπέτης ή απαισιόδοξος ή να εκχυδαΐσω το πολιτικό κλίμα, αλλά, αν δουλέψει συναινετικά η απλή αναλογική στην Κεφαλονιά, εμένα να με χέ…ς.

Επόμενο άρθρο