τουΙτς

Αυτοί που νομίζουν ότι θα υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα στο Αργοστόλι το καλοκαίρι, δεν έχουν δει πού έχουν πάει οι τιμές της βενζίνης.

Αυτοί που νομίζουν ότι θα υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα στο Αργοστόλι το καλοκαίρι, δεν έχουν δει πού έχουν πάει οι τιμές της βενζίνης.