Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στο Αργοστόλι

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στο Αργοστόλι

Το εορταστικό ωράριο που προτείνεται να ακολουθήσουν τα Εμπορικά Καταστήματα από την Κυριακή των Βαΐων και για την Μεγάλη Εβδομάδα είναι το εξής:

Το εορταστικό ωράριο που προτείνεται να ακολουθήσουν τα Εμπορικά Καταστήματα από την Κυριακή των Βαΐων και για την Μεγάλη Εβδομάδα είναι το εξής: