Ανασυγκροτείται η κοινοβουλευτική ομάδα του Ποταμιού

Ανασυγκροτείται η κοινοβουλευτική ομάδα του Ποταμιού

Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής Νίκο Βούτση ανασυγκροτείται η κοινοβουλευτική ομάδα του Ποταμιού. Προηγήθηκε σχετική θετική γνωμοδότηση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής Πηγή: Η Αυγή

Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής Νίκο Βούτση ανασυγκροτείται η κοινοβουλευτική ομάδα του Ποταμιού.

Προηγήθηκε σχετική θετική γνωμοδότηση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής

Πηγή: Η Αυγή