Δείτε αναλυτικά όλα τα εκλογικά τμήματα της Σάμης

Δείτε αναλυτικά όλα τα εκλογικά τμήματα της Σάμης

α/α Εκλογικό Κέντρο Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Άκυρα Λευκά ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΑ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΑΜΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ
1 109ο ΑΝΤΙΠΑΤΩΝ ΕΡΙΣΟΥ 237 109 5 1 6 103 57 15 9 13 9
2 110ο ΑΣΟΥ 156 54 2 0 2 52 37 2 0 11 2
3 111ο ΒΑΣΙΛΙΚΙΑΔΩΝ 182 65 1 2 3 62 30 0 1 20 11
4 112ο ΒΑΡΕΩΣ 68 29 0 1 1 28 15 5 0 8 0
5 113ο ΚΟΘΡΕΑ 201 63 1 0 1 62 38 0 0 9 15
6 114ο ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ 274 82 4 5 9 73 17 1 23 6 26
7 115ο ΚΑΡΥΑΣ 98 29 2 0 2 27 8 0 4 2 13
8 116ο ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 202 115 4 1 5 110 52 4 5 31 18
9 117ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 189 36 0 0 0 36 20 0 1 7 8
10 118ο ΠΛΑΓΙΑΣ 196 76 1 0 1 75 40 1 1 7 26
11 119ο ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ 118 51 2 0 2 49 17 0 1 3 28
12 120ο ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 270 84 2 1 3 81 57 4 4 9 7
13 121ο ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 350 110 2 0 2 108 65 9 3 17 14
14 122ο ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ 542 215 7 3 10 205 108 10 10 52 25
15 123ο ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 421 224 4 1 5 219 79 5 8 44 83
16 124ο ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 524 250 12 4 16 234 63 14 3 66 88
17 125ο ΔΙΒΑΡΑΤΩΝ 316 130 5 2 7 123 24 0 3 44 52
18 126ο ΔΙΒΑΡΑΤΩΝ 344 145 2 0 2 143 38 2 13 26 64
19 127ο ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 473 188 7 1 8 180 60 3 18 38 61
20 128ο ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 450 141 4 3 7 134 47 2 7 36 42
21 129ο ΓΡΙΖΑΤΩΝ 435 145 1 0 1 144 36 5 13 26 64
22 130ο ΓΡΙΖΑΤΩΝ 351 118 3 0 3 115 34 4 12 11 54
23 131ο ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 381 141 2 1 3 138 42 8 2 27 59
24 132ο ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 296 121 1 0 1 120 35 7 2 25 51
25 133ο ΠΟΥΛΑΤΩΝ 321 183 4 0 4 179 66 10 18 40 45
26 134ο ΠΥΡΓΙΟΥ 440 106 6 0 6 100 14 1 2 37 46
27 135ο ΠΥΡΓΙΟΥ 280 86 2 0 2 84 14 4 0 38 28
28 136ο ΠΥΡΓΙΟΥ 311 97 6 0 6 91 10 1 3 39 38
29 137ο ΣΑΜΗΣ 423 215 1 4 5 210 88 18 18 19 67
30 138ο ΣΑΜΗΣ 421 190 1 4 5 185 77 20 14 23 51
31 139ο ΣΑΜΗΣ 453 236 9 1 10 226 108 11 13 21 73
32 140ο ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 402 166 9 1 10 156 99 3 9 15 30
ΣΥΝΟΛΑ 1.495 169 220 770 1.198