Εικόνες από την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ριζοσπαστών

Εικόνες από την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ριζοσπαστών

.

.