Η Πολιτεία αναγνώρισε και επίσημα το σημαντικό έργο της Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλονιάς.

Η Πολιτεία αναγνώρισε και επίσημα το σημαντικό έργο της Γυμναστικής Εταιρείας  Κεφαλονιάς.

Αναγνωρίζεται και επίσημα ως φορέας Αθλητικού Τουρισμού και Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής.

Το σημαντικό έργο της Γυμναστικής Εταιρίας Κεφαλονιάς στο νησί μας, φαίνεται πως αναγνώρισε πλέον και επίσημα η ελληνική Πολιτεία, μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Έτσι, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιούλιου Συναδινού που δημοσιεύτηκε στην “Διαύγεια”, η (Γ.Ε.Κ) πιστοποιείται και επίσημα ως αναγνωρισμένο από το κράτος σωματείο και  εγγράφεται στο αρχείο που τηρείται στο τμήμα Αθλητικού Τουρισμού και Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής με κωδικό Α.Τ.30.

Η έκδοση σχετικής απόφασης πιστοποίησης  στην Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλληνίας, την αναγνωρίζει ως φορέα Αθλητικού Τουρισμού και Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής, ενώ πλέον η Γ.Ε.Κ “μπαίνει” επίσημα στον χάρτη και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των συγκεκριμένων φορέων, κάτι που λίγα σωματεία έχουν μέχρι σήμερα πετύχει.

Με την αναγνώριση αυτή η Γυμναστική Εταιρία Κεφαλονιάς είναι πλέον αναβαθμισμένη στον επίσημο χάρτη της Γ.Γ Αθλητισμού, ενώ το σημαντικό έργο των ανθρώπων της Γ.Ε.Κ και ειδικά των αδελφών Μεταξά, αναγνωρίζεται και εκτός Κεφαλονιάς.

Εδώ η απόφαση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ6ΓΑ4653Π4-ΠΡΙ?inline=true