Ληξούρι: Αναλυτικά όλα τα εκλογικά τμήματα

Ληξούρι: Αναλυτικά όλα τα εκλογικά τμήματα

Δείτε αναλυτικά τις ψήφους σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Δήμου Ληξουρίου

α/α Εκλογικό Κέντρο Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Άκυρα Λευκά ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΑ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙ ΠΑΛΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Δύναμη Αξιοπιστίας και Προόδου ΠΑΛΛΗ ΛΗΞΟΥΡΙ ΝΕΑ ΑΡΧΗ
1 85ο ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 525 221 13 3 16 205 70 17 42 76
2 86ο ΑΘΕΡΟΣ 313 142 4 3 7 135 37 38 41 19
3 87ο ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ 356 152 5 1 6 146 61 46 22 17
4 88ο ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 475 253 2 0 2 251 56 90 50 55
5 89ο ΚΑΤΩΓΗΣ 526 300 12 1 13 287 82 64 100 41
6 90ο ΚΟΝΤΟΓΕΝΑΔΑΣ 199 86 6 1 7 79 21 15 21 22
7 91ο ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 331 195 5 0 5 190 47 32 58 53
8 92ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 508 267 10 4 14 253 53 78 63 59
9 93ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 539 266 6 1 7 259 71 67 62 59
10 94ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 535 243 5 3 8 235 57 59 71 48
11 95ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 522 260 2 1 3 257 54 58 70 75
12 96ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 539 252 6 0 6 246 35 76 80 55
13 97ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 535 255 5 2 7 248 50 53 72 73
14 98ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 537 300 12 2 14 286 57 72 85 72
15 99ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 531 252 16 0 16 236 34 53 75 74
16 100ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 450 263 4 8 12 251 51 53 64 83
17 101ο ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΩΝ 514 178 4 2 6 172 51 19 44 58
18 102ο ΡΙΦΙΟΥ 110 51 0 1 1 50 17 7 9 17
19 103ο ΣΚΙΝΕΩΣ 393 152 3 3 6 146 26 36 22 62
20 104ο ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ 421 225 4 0 4 221 36 78 40 67
21 105ο ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ 237 115 2 0 2 113 32 28 27 26
22 106ο ΧΑΒΔΑΤΩΝ 416 124 9 0 9 115 20 45 30 20
23 107ο ΧΑΒΔΑΤΩΝ 414 161 0 6 6 155 20 59 37 39
24 108ο ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 417 193 16 0 16 177 36 68 54 30
ΣΥΝΟΛΑ 1.074 1.211 1.239 1.200