Προσλήψεις στην Κεφαλονιά από την Πυροσβεστική

Προσλήψεις στην Κεφαλονιά από την Πυροσβεστική

Σε 8 προσλήψεις προχωρά η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Κεφαλονιά ενώ μια επιπλέον θέση προορίζεται για την Ιθάκη. Οι προλήψεις είναι εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Δείτε την προκήρυξη

Σε 8 προσλήψεις προχωρά η Υπηρεσία στην ενώ μια επιπλέον θέση προορίζεται για την Ιθάκη.

Οι προλήψεις είναι εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Δείτε την προκήρυξη

Προκήρυξη