τουΙτς

Με τέτοιο κλίμα, αντί για ντιμπέι, ταιριάζει να γίνει καμία μονομαχία στο Στάδιο. Να βάλουμε και λιοντάρια.

Με τέτοιο κλίμα, αντί για ντιμπέι, ταιριάζει να γίνει καμία μονομαχία στο Στάδιο. Να βάλουμε και λιοντάρια.