τουΙτς

Ευτυχώς που έχουμε καμία 40ριά κόμματα, να έχει ο Ψαριανός να παίζει.

Ευτυχώς που έχουμε καμία 40ριά κόμματα, να έχει ο Ψαριανός να παίζει.