Εργαστήρια ψηφιδωτού στην Κεφαλονιά

Εργαστήρια ψηφιδωτού στην Κεφαλονιά

Η , στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Interreg V-A CBC Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, με τίτλο Residences on the way from products to the Adri-Ionian design και ακρωνύμιο CRAFT LAB,

Προσκαλεί Νέους Έλληνες Καλλιτέχνες να συμμετάσχουν στα εργαστήρια κεραμικής/πηλού στην Κέρκυρα και ψηφιδωτού στην , που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Σεπτεμβρίου– Οκτωβρίου 2019.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 20η Ιουνίου και ώρα 13.00.

Κατά την ίδια περίοδο, στο πλαίσιο του έργου, θα πραγματοποιηθεί από το Επιμελητήριο Λευκάδας, εργαστήριο υφάσματος στην Λευκάδα.

Επισυνάπτονται:
1) Η υπ΄αριθμ. πρωτ 457-12/06/2019 επιστολή (σε μορφή pdf ) της ΠΕΔ-ΙΝ σχετικά με την παράταση της Πρόσκλησης Συμμετοχής στα εργαστήρια πηλού/κεραμικής στην Κέρκυρα και ψηφιδωτού στην Κεφαλονιά έως τις 20 Ιουνίου 2019.
2) Η ενιαία Αναλυτική Πρόσκληση (σε μορφή pdf) των εταίρων του έργου για όλα τα εργαστήρια (κεραμικής/πηλού, ψηφιδωτού και υφάσματος)
3) Το ενιαίο Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής (σε μορφή word)

Η αναλυτική πρόσκληση και το έντυπο συμμετοχής βρίσκονται και στην Ιστοσελίδα της ΠΕΔ-ΙΝ: www.ped-in.gr