Σύμβαση για νέο αιολικό πάρκο στην Κεφαλονιά

Σύμβαση για νέο αιολικό πάρκο στην Κεφαλονιά

Σύμβαση για την προμήθεια, μεταφορά και θέση σε λειτουργία τεσσάρων ανεμογεννητριών Enercon, ισχύος 9,2 MW υπέγραψαν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Εμμ. Μ. Παναγιωτάκης και η Britta Macintosh, αντιπρόεδρος της εταιρείας Ameresco Inc, μετά την ολοκλήρωση διεθνούς διαγωνισμού.

Σύμφωνα με το euro2day.gr, οι ανεμογεννήτριες θα τοποθετηθούν στη θέση Ξερακιάς Διλινάτων, ενώ το έργο διαθέτει ήδη τις βασικές άδειες (Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Περιβαλλοντικους όρους, Άδεια Εγκατάστασης, Σύμβαση Σύνδεσης) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.

Όπως αναφέρει το site, «η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του νέου Αιολικού Πάρκου θα ανέρχεται σε 2.470 MWh, δημιουργώντας ετήσια μικτά έσοδα περίπου €2,2 εκατ. Από τα έσοδα του έργου, ποσοστό 3%, ήτοι 66.000 ευρώ ετησίως θα επιστρέφει στην τοπική κοινωνία και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επίσης, η λειτουργία του Αιολικού Πάρκου θα συμβάλει στην βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της χώρας με μείωση των εκπομπών CO2 κατά 22.000 τόνους ετησίως.»