τουΙτς

Αν εφαρμόσει το 1 προς 5 στις προσλήψεις ο Κυριάκος, τις εφημερίες στο νοσοκομείο να τις κάνει η ΝΟΔΕ.

Αν εφαρμόσει το 1 προς 5 στις προσλήψεις ο Κυριάκος, τις εφημερίες στο νοσοκομείο να τις κάνει η ΝΟΔΕ.