τουΙτς

Η μόνη σταθερή πολιτική δύναμη στην Ελλάδα είναι η Ακροδεξιά. Κινείται με θαυμαστή συνέπεια στο χώρο ανάμεσα στο τραγικό και το κωμικό, έστω κι αν οφείλουμε να πνίγουμε το γέλιο.

Η μόνη σταθερή πολιτική δύναμη στην Ελλάδα είναι η Ακροδεξιά. Κινείται με θαυμαστή συνέπεια στο χώρο ανάμεσα στο τραγικό και το κωμικό, έστω κι αν οφείλουμε να πνίγουμε το γέλιο.