Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 20η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), την 9η Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, η μη συζήτηση των οποίων θα προκαλέσει δυσλειτουργία στις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και οικονομικές επιπτώσεις (άρθρο 65 παρ.5 Ν. 3852/2010) :

Κατάρτιση μεταβατικών Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) νεοσύστατων Δήμων Αργοστολίου, Ληξουρίου και Σάμης (αριθμ.3/2019 απόφαση Ε.Ε.)
ΕΙΣ: Δήμαρχος Κεφ/νιάς κ. Α. Παρίσης

Κατανομή προσωπικού στους νεοσύστατους Δήμους Αργοστολίου, Ληξουρίου και Σάμης (αριθμ.3/2019 απόφαση Ε.Ε.)
ΕΙΣ: Δήμαρχος Κεφ/νιάς κ. Α. Παρίσης

ΣΧΟΛΙΑ

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0