Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση (21η) του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), στις 23 Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 με το παρακάτω θέμα, το οποίο αποτελεί προαπαιτούμενο για τις λοιπές εργασίες διάσπασης του Δήμου Κεφ/νιάς (Απογραφή, Ισολογισμός έναρξης νέων Δήμων κ.λ.π):

Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018 Δήμου Κεφαλλονιάς (αριθμ. 213/2019 αποφάση Οικ. Επιτροπής)

Εισ: Α/ Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή