τουΙτς

Θόδωρε με κείνο το περιφερειακό συμβούλιο για τις εξορύξεις που δεσμεύτηκες τι έγινε; Έπιασαν ζέστες;

Θόδωρε με κείνο το περιφερειακό συμβούλιο για τις εξορύξεις που δεσμεύτηκες τι έγινε; Έπιασαν ζέστες;