τουΙτς

Πράγματι, δεν υπάρχει άλλος πλανήτης, εκτός από τη Γη, στον οποίο θα μπορούσε να ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτορας ο Άνθιμος.

Πράγματι, δεν υπάρχει άλλος πλανήτης, εκτός από τη Γη, στον οποίο θα μπορούσε να ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτορας ο Άνθιμος.

Προηγούμενο άρθρο