Δήμος Αργοστολίου: Αναδιανομή αδιάθετων δελτίων κοινωνικού-ιαματικού-εκδρομικού τουρισμού και δελτίων θεάματος 2019

Δήμος Αργοστολίου: Αναδιανομή αδιάθετων δελτίων κοινωνικού-ιαματικού-εκδρομικού τουρισμού και δελτίων θεάματος 2019

Καλούνται όσοι υπέβαλλαν Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα Παροχής Δελτίων Κοινωνικού-Ιαματικού-Εκδρομικού Τουρισμού και δελτίων Θεάματος από Ο.Γ.Α και ανεξάρτητα αν έχουν κληρωθεί ή όχι να προσέλθουν στα Κ.Ε.Π επιλογής τους, προκειμένου να τους χορηγηθούν τα Δελτία.

Επισημαίνουμε ότι από 16/9/2019, τυχόν αδιάθετα δελτία, θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα , στους δικαιούχους που υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής για τα ανωτέρω προγράμματα και δεν κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι 06/09/2019.