Η Αριστέα Αμίτση πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμης

Η Αριστέα Αμίτση πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμης

Τη πρώτη του Συνεδρίαση, πραγματοποίησε σήμερα, το Δ.Σ. Σάμης.
Η Ημερήσια Διάταξη, σύμφωνα με τον νόμο, περιελάμβανε, εκλογή Προεδρείου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
Παρόντα ήταν είκοσι από τα εικοσιένα μέλη του Δ.Σ.
Απουσίαζε ο Δ.Σ. Κοντογούρης Κώστας, από την Παράταξη “Ανεξάρτητη Δύναμη”.
Πρόεδρος εκλέχτηκε η , από την Παράταξη του Δήμαρχου Γεράσιμου Νέτη – Μονιά. “Δημοτική Αναγέννηση” .
Αντιπρόεδρος, ο Πολυχρόνης Δενδρινός, από την Παράταξη του Στέλιου Σπαθή, “Ανοικτοί Ορίζοντες”.
Γραμματέας ο Επικεφαλής της Παράταξης , “Ανεξάρτητη Δύναμη”, Μιχάλης Γάκης.
Όλοι οι εκλεγέντες, πήραν 19 ψήφους.
Ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης”, Νίκος Αθανασάτος, για λόγους πολιτικής άποψης, για τη λειτουργία του Δ.Σ., δεν συμμετείχε στη διαδικασία και δεν ψήφισε.Οικονομική Επιτροπή εκλέχτηκαν.
Από την Παράταξη του Δήμαρχου Γεράσιμου Νέτη – Μονιά, “Δημοτική Αναγέννηση” , Καλιβωκάς Αντώνης, με αναπληρωματικό μέλος, την
Παπαδάτου Αμαλία.
Ο Δήμαρχος, βάση του νόμου, θα ορίσει στην επιτροπή τα υπόλοιπα δύο μέλη.
Από την Παράταξη του Στέλιου Σπαθή, “Ανοικτοί Ορίζοντες”,
Ραυτόπουλος Γεράσιμος και Κοκκόλης Παναγής, με αναπληρωματικούς τους, Καβαλλιεράτο Γιώργο και Γεράσιμο Σπαθή.
Από τη Παράταξη του Μιχάλη Γάκη, “Ανεξάρτητη Δύναμη”, εκλέχτηκαν οι: Σπαθής Σπύρος, τακτικό μέλος και Κοντογούρης Κώστας, αναπληρωματικό μέλος.

Τάσος Καβαλλιεράτος.
vlahatasamis.blogspot.com