Ράνια Στελλάτου: Προτάσεις για το Περιβάλλον στην Ανοιχτή Συνέλευση της Κίνησης Πολιτών

Ράνια Στελλάτου: Προτάσεις για το Περιβάλλον στην Ανοιχτή Συνέλευση της Κίνησης Πολιτών

Από την Ανοιχτή Συνέλευση της Κίνησης Πολιτών Κεφαλονιά Νησί για Όλους που έγινε στο Επιμελητήριο

Η , μέλος της Κίνησης Πολιτών καταθέτει χρήσιμες προτάσεις για το περιβάλλον στην Ανοιχτή Συνέλευση της Κίνησης που έγινε στο Επιμελητήριο.