Σε ποιους νέους δήμους κατανέμονται οι υπάλληλοι του πρώην Δήμου Κεφαλονιάς [ονόματα]

Σε ποιους νέους δήμους κατανέμονται οι υπάλληλοι του πρώην Δήμου Κεφαλονιάς [ονόματα]

Τα ονόματα των υπαλλήλων που μετακινούνται στους νεοσύστατους δήμους της Κεφαλονιάς

Η κατανομή του προσωπικού του πρώην  Δήμου Κεφαλλονιάς στις συνιστώμενες θέσεις των μεταβατικών Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) των νεοσύστατων Δήμων: α)Αργοστολίου, β) Ληξουρίου και γ)
Σάμης, δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Δείτε τα ονόματα

document