Ανδρέας Μεταξάς: Ο πρώτος πρωθυπουργός ήταν Κεφαλονίτης

wxvz5iac
Το Σεπτέμβρη του 1843, η επανάσταση του λαού κατά του στέμματος και η απαίτησή του για μετάβαση από την απόλυτη μοναρχία σε συνταγματική, θα αναγκάσει στον Όθωνα να αναθέσει στον Ανδρέα Μεταξά, Κεφαλονίτη αγωνιστή της επανάστασης, διπλωμάτη και πολιτικό, το σχηματισμό κυβέρνησης.  Η κυβέρνηση αυτή θα είχε σκοπό την προετοιμασία του τόπου για την ψήφιση του Συντάγματος.

Ο , στις 3 Σεπτεμβρίου του 1843, θα σχηματίσει κυβέρνηση αναλαμβάνοντας την προεδρία του υπουργείου (όπως ονομαζόταν τότε η κυβέρνηση) αλλά και τον τομέα των εξωτερικών και θα γίνει ο πρώτος αρχηγός κυβερνήσεως στην Ελλάδα που θα ονομαστεί πρωθυπουργός.

Η σύνθεση της κυβέρνησης του Ανδρέα Μεταξά

Πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών ο Ανδρέας Μεταξάς
Υπουργός επί των Στρατιωτικών ο Ανδρέας Λόντος,
Υπουργός επί των Ναυτικών ο Κωνσταντίνος Κανάρης,
Υπουργός επί των Δικαιοσύνης ο Λέων Μελάς,
Υπουργός επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως ο Μιχαήλ Σχινάς[3][4]
Υπουργός επί των Οικονομικών ο Δρόσος Μανσόλας και
Υπουργός επί των Εσωτερικών ο Ρήγας Παλαμήδης.
Η κυβέρνηση αυτή είχε θητεία σχεδόν 5 μηνών αφού στις 12 Φεβρουαρίου του 1844 ο Ανδρέας Μεταξάς μαζί με τον υπουργό Μιχαήλ Σχινά, ύστερα από διαφωνία με την Εθνοσυνέλευση.

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα