Αυτοψία στο νέο γήπεδο της Σκάλας

Αυτοψία στο νέο γήπεδο της Σκάλας

fb / Σταύρος Τραυλός

Αυτοψία στο νέο γήπεδο της Σκάλας που σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμο, με τον αντιδήμαρχο της περιοχής Νίκο Κουρκουμελη και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Γιώργο Τραυλο.