Εργασίες στον Θαλασσόμυλο και το κτήριο της πρ. Εθνικής Τράπεζας

Εργασίες στον Θαλασσόμυλο και το κτήριο της πρ. Εθνικής Τράπεζας

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου ενημερώνει

Χθες 27 και σήμερα 28 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν εργασίες έρευνας ΚΑΝ.ΕΠΕ. (Κανονισμός Επεμβάσεων) για τη στατική επάρκεια των κτιρίων της πρώην Τράπεζας της Ελλάδος και του Θαλασσόμυλου.
Οι εργασίες εκτελέστηκαν από συνεργείο του γεωτεχνικού εργαστηρίου «ΓΕΩΜΕΤΡΗΣΗ», διαπιστευμένο από το Κ.Ε.Δ.Ε. (Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων) του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.
Δηλωμένη πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι το πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος να λειτουργήσει ως Δημοτική Πινακοθήκη και στο κτίριο του Θαλασσόμυλου να στεγαστεί το . Με τις εργασίες αυτές έγινε ένα ακόμα βήμα στην πορεία ολοκλήρωσης των απαιτούμενων φακέλων για την ένταξη των έργων στο ΕΣΠΑ.