Πρόβλημα με το σχολικό λεωφορείο στα Βλαχάτα

Πρόβλημα με το σχολικό λεωφορείο στα Βλαχάτα

Σας γνωστοποιούμε ότι μέχρι σήμερα Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, δεν έχει
δοθεί λύση στο πρόβλημα με το σχολικό λεωφορείο του δημοτικού σχολείου
Βλαχάτων, με αποτέλεσμα την δύσκολη έως και αδύνατη μεταφορά κάποιων
μαθητών στο σχολείο.
Παρακαλούμε κάθε υπεύθυνο για την άμεση ενημέρωσή μας και την οριστική
επίλυση του προβλήματος.

Με τιμή
το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Βλαχάτων