Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 8η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γερασίμου και Αθηνάς Τζουγανάτου (1ος όροφος), οδός Παπά Χαρ. Γραικούση, την 8η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση κτηρίου του πρώην Κέντρου Νεότητας Ληξουρίου για τη στέγαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων πόλεως Ληξουρίου».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

3. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την εκτέλεση της πράξης: «Αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων πόλεως Ληξουρίου» με προϋπολογισμό 1.126.521,00 με ΦΠΑ 24%.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

4. Ορισμός προέδρου με τον αναπληρωτή του για το Δ.Σ. της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

5. Ορισμός μέλους Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

6. Ορισμός εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ