Έναρξη ενισχυτικής διδασκαλίας στο 2ο Γυμνάσιο Αργοστολίου

Έναρξη ενισχυτικής διδασκαλίας στο 2ο Γυμνάσιο Αργοστολίου

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες των Γυμνασίων της πόλης μας ότι από την Δευτέρα 16-12-2019 θα λειτουργήσουν στο 2ο Γυμνάσιο Αργοστολίου τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα, όπως προβλέπεται από την με Αρ. Πρωτ. 192635/Δ2/6-12-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες των Γυμνασίων της πόλης μας ότι από την Δευτέρα 16-12-2019 θα λειτουργήσουν στο 2ο Γυμνάσιο Αργοστολίου τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα, όπως προβλέπεται από την με Αρ. Πρωτ. 192635/Δ2/6-12-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ν. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ