Έπεσαν οι υπογραφές για το δίκτυο ύδρευσης Ληξουρίου

Έπεσαν οι υπογραφές για το δίκτυο ύδρευσης Ληξουρίου

Σήμερα 18 Δεκεμβρίου 2019 και ημέρα Τετάρτη υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Αργοστολίου Θεόφιλου Μιχαλάτου, του Προέδρου της Σταύρου Σπαθή και του Κυριάκου Χαϊδεμένου, νόμιμου εκπροσώπου της ανάδοχου εταιρείας ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ, η υπ΄αρίθμ. 7462/18-12-2019 σύμβαση κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Ληξουρίου».
Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 1.204.141,69 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ). Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014 – 2019».