Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου – Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου – Τα θέματα

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 το στο Δημοτικό Θέατρο «Κέφαλος», στις 5 το απόγευμα.

Δείτε τα θέματα που θα συζητηθούν

 1. ΄Εγκριση Α Έκδοσης Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα, καθώς και των τυποποιημένων εντύπων συγκεκριμένων τμημάτων των διαδικασιών του εγχειριδίου

Εισηγητής :Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

 1. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3584/07.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ Τσιλιμιδός

 1. Αποδοχή προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» βάσει του άρθρου 91 του ν.4583/2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ Τσιλιμιδός

 1. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων :

– Ασφαλτόστρωση Προαυλίων χώρων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

– Ανέγερση νέου Δημοτικού Γηροκομείου Β Φάση

– Δίκτυο Ύδρευσης Αργοστολίου –Χαμηλή Ζώνη

– Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων –Οδός Π Βαλλιάνου

– Διαμόρφωση παραλιακής ζώνης –Λαχαναγοράς

– Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης ΔΕ Ερίσου Δ Κεφαλονιάς (θέση Κρουνή/Φλαμπέλου Φακίστρα

-Αντικατάσταση κουφωμάτων Α΄ ορόφου Δημοτικού καταστήματος Αργοστολίου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Μινέτος

 1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου « Επισκευή συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δήμου Κεφαλονιάς »

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Μινέτος

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση εργασιών του έργου Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στον οικισμό Καρδακάτα

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Μινέτος

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση εργασιών του έργου «Τσιμεντόστρωση Αγροτικής οδού προς παραλία Κουμαριάς Κοινότητας Θηναίας Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Μινέτος

 1. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2020-2021

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ Τσιλιμιδός

 1. Έγκριση της αριθ 3/19 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αργοστολίου σχετικά με «Αναγνώριση αγροτικής οδού προϋφιστάμενης του 1923 εκτός ορίων οικισμού Σβορωνάτων στη θέση «Άγιος Γεράσιμος»

Εισηγητής :Δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος

 1. Έγκριση της αριθ 2/19 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου

που αφορά τον «Κανονισμού Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής»

Εισηγητής :Δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος

 1. Έγκριση της αριθ 2/19 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αργοστολίου» που αφορά τον « Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

Εισηγητής :Δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος

 1. Έγκριση των αριθ 14 /19 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αργοστολίου Εισηγητής : Δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος

 2. Σχετικά με συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αργοστολίου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ Τσιλιμιδός

 1. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Αργοστολίου στα πλαίσια της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ΠΙΝ και Ν Μουζακίτη.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

15) Ορισμός εκπροσώπου στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Εισήγηση : Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

16) Σχετικά με δωρεάν παραχώρηση του Κοινοτικού Καταστήματος της Τοπικής

Κοινότητας Βαλεριάνου στο Σύλλογό τους «ΤΟ ΚΟΡΩΝΙ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ Τσιλιμιδός

17) Σχετικά με συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ Τσιλιμιδός

18) Αποδοχή του τροποποιημένου σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ιδία Μέσα – Ορισμός υπολόγου διαχειριστή και Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Πράξης με τίτλο : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ» με κωδ. ΟΠΣ 5000528 με δικαιούχο το Δήμο Αργοστολίου στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική Ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων » του Ε.Π. ΕΣΠΑ 2014-2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ Τσιλιμιδός