Έντονα τα σημάδια της εποχικής γρίπης και στα σχολεία της Κεφαλονιάς. Τι ισχύει με τις απουσίες.

Έντονα τα σημάδια της εποχικής γρίπης και στα σχολεία της Κεφαλονιάς. Τι ισχύει με τις απουσίες.

Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης, από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Μάρτιο 2020.

Έντονα είναι τα σημάδια των ιώσεων και της εποχικής γρίπης και στην , με αρκετούς μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και της προσχολικής να παραμένουν μακριά από τα μαθήματά τους εξαιτίας της έξαρσης των εποχικών ιώσεων.

Αν και στην Κεφαλονιά δεν έχει παραστεί ακόμη η ανάγκη για να ανασταλεί η λειτουργία σχολικών μονάδων όπως έγινε σε άλλες περιοχές της χώρας, ωστόσο οι απουσίες των μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών από τις σχολικές αίθουσες δεν είναι και λίγες. Ενδεικτικά αν και… ανεπίσημα,  μονάδα  προσχολικής αγωγής στη βόρεια Κεφαλονιά σήμερα Δευτέρα έμεινε χωρίς παιδιά, ενώ και σε δημοτικό σχολείο της περιοχής σε αρκετές τάξεις την προηγούμενη εβδομάδα οι… παρουσίες έφτασαν μόλις το 50%.

Σε κάθε περίπτωση το υπουργείο υγείας για τις απουσίες των μαθητών και μαθητριών εξέδωσε σχετική εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης, από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Μάρτιο 2020.

Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Την ίδια στιγμή, το ιατρικό επιστημονικό προσωπικό της χώρας και οι αρμόδιες διευθύνσεις και φορείς προτρέπουν να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής για τα παιδιά, ενώ συνιστούν αν δεν υπάρξει πλήρη ίαση, να παραμένουν στα σπίτια τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των ιατρών.