Μια προσφορά από τους Διλινάδες στο Σχολείο Μεταναστών Πειραιά

Μια προσφορά από τους Διλινάδες στο Σχολείο Μεταναστών Πειραιά

Προσφορά στο Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά

Ο Σύλλογος Απανταχού Δηλινάδων της Αθήνας, προσέφερε στο Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά, εφημερίδες και ημερολόγια του συλλόγου, από το παρελθόν, τα οποία θα λειτουργήσουν ως αναγνώσματα για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.