Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ληξουρίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ληξουρίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 3η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γερασίμου και Αθηνάς Τζουγανάτου (1ος όροφος), οδός Παπά Χαρ. Γραικούση, την 27η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ. έτους 2020».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

  1. «Έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Ληξουρίου οικ. έτους 2020 και ένταξη του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Ληξουρίου οικ. έτους 2020.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ