Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης

1η πρόσκληση Δ.Σ. 2020