Συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο Αργοστολίου την επόμενη Τετάρτη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 1η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), την 15η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1) Tροποποίηση της 44/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την σύσταση της Τουριστικής Επιτροπής και την κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας της.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ Ανδρόνικος-Νικόλας Βαλλιανάτος

2) Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών έτους 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

3) Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων-Παροχή Υπηρεσιών

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

4) Σύσταση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

5) Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων, καταλληλότητας & Καταμέτρησης των προς Αγορά ή μίσθωση Ακινήτων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

6) Συγκρότηση Επιτροπής Προελέγχου για τον Χαρακτηρισμό Επιχειρήσεων ως Εποχιακά Λειτουργούσες

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

7) Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Ανταλλακτικών, Ελαστικών & Εργασιών Επισκευής Οχημάτων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

8) Εκλογή μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ

<Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αργοστολίου>

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

9) Εκλογή μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ

<Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αργοστολίου>

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

10) Ανάθεση Υπηρεσιών Δικηγόρου (32/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

11) Άσκηση έφεσης και ορισμός δικηγόρου (31/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

12) Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας μέχρι 5.869,41 €

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ Ανδρόνικος-Νικόλας Βαλλιανάτος

13) Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την Εκποίηση ή Εκμίσθωση Πραγμάτων του Δήμου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ Ανδρόνικος-Νικόλας Βαλλιανάτος

14) Ορισμός μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, Προβολής &Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Αργοστολίου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ Ανδρόνικος-Νικόλας Βαλλιανάτος

15) Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για επιλογή Δηλωτικού Σήματος Δήμου Αργοστολίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

1) Διακοπή χρηματοδότησης και η τύχη των έργων του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημοτικός Σύμβουλος παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Ιωάννης Κουρούκλης

2) Σχετικά με το συμβάν καύσης υλικών σε οικόπεδο στην Κρανιά, στις 3 Ιανουαρίου 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημοτικός Σύμβουλος παράταξης « νησί για όλους» Αλέξανδρος Παντελειός.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ