Συνεργασία Κεφαλονιάς – Ιθάκης στα τεχνικά έργα

Συνεργασία Κεφαλονιάς – Ιθάκης στα τεχνικά έργα

Υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Αργοστολίου Θεόφιλου Μιχαλάτου και του Δημάρχου Ιθάκης Διονυσίου Στανίτσα Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας για την υποστήριξη άσκησης αρμοδιότητας Τεχνικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών.

Με την Σύμβαση αυτή, οι Δήμοι, διαθέτουν όπου απαιτείται έλλειψή εξειδικευμένου προσωπικού, προσωπικό, προκειμένου να υποστηρίξουν την Τεχνική Υπηρεσία και το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ιθάκης, για την εκτέλεση του Τεχνικού τους προγράμματος και για την ένταξη πράξεων στο ΕΣΠΑ και στα προγράμματα των Υπουργείων.