Τεχνική εταιρεία ζητεί προσωπικό για μόνιμη εργασία

Τεχνική εταιρεία ζητεί προσωπικό για μόνιμη εργασία

Από τεχνική εταιρεία με έδρα το Αργοστόλι, ζητούνται για μόνιμη εργασία, τεχνίτης υδραυλικός και  βοηθός υδραυλικού. τηλ. επικοινωνίας Τηλ: 6977972908

Από τεχνική εταιρεία με έδρα το Αργοστόλι, ζητούνται για μόνιμη εργασία, τεχνίτης υδραυλικός και  βοηθός υδραυλικού. τηλ. επικοινωνίας Τηλ: 6977972908