Η Αγωγή Υγείας “πάει” στα Δημοτικά Σχολεία

Η Αγωγή Υγείας “πάει” στα Δημοτικά Σχολεία

“Υλοποίηση προγράμματος  Αγωγής Υγείας στα Δημοτικά Σχολεία”

Με  σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας για  θέματα  Αγωγής Υγείας και απώτερο στόχο την αλλαγή συνηθειών και την υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών και στάσεων ζωής, η  Υπηρεσία μας ξεκινάει την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 την υλοποίηση του προγράμματος E-BUG «Οι μαθητές στη χώρα των Μικροβίων».

 Το πρόγραμμα απευθύνεται στις τάξεις Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ των Δημοτικών Σχολείων, και θα πραγματοποιηθεί από υπαλλήλους -επαγγελματίες υγείας, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π. Ε Κεφαλληνίας.    

    Η εν λόγω παρέμβαση έχει εγκριθεί σε Εθνικό Επίπεδο για το σχολικό έτος 2019-2020 και έχουν ληφθεί οι σχετικές εγκρίσεις  από την 6ης Υγειονομική Περιφέρεια    και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ