Αλεξάνδρα Μπαλού για τις ελλείψεις στα νοσοκομεία

Αλεξάνδρα Μπαλού για τις ελλείψεις στα νοσοκομεία

Η Αλεξάνδρα Μπαλού μιλάει για τις διαχρονικές ελλείψεις στο σύστημα υγείας.

Η μιλάει για τις διαχρονικές ελλείψεις στο σύστημα υγείας.